NÄR OLIKA KULTURER MÖTS I OMVÅRDNADEN - PDF

358

Olika Kulturer I Vården - Ashgabat Flights

Genom att se människan som en helhet där psyke och  vård är det av vikt att hänsyn tas till patientens kulturella bakgrund. kommunikation och migration världen över påverkar olika kulturer ständigt varandra. Resultat: I resultatet framkom fem olika kategorier: upplevelser utav kulturella skillnader i vårdmöten, kommunikation som grund till en bra vård, strategier för att   4 feb 2019 Bristande kulturell kompetens hotar patientsäker vård I en tid när patientgruppen i Sverige består av många olika etniciteter krävs det även  Olika religioner och etniska grupper har olika syn på sjukdom, sjukdomars orsaker och dessutom olika syn på hur vård ska ske på sjukhus eller i hemmet. Därför bör man redan vid första träffen ta reda på deras kulturella bakgrund och reli Hur kan din verksamhet arbeta med kultur och hälsa? möjlighet att prova på olika slöjdtekniker och tips på enkla slöjdaktiviteter att göra tillsammans med de  Kulturella aspekter av äldre migranters möte med vården.

Olika kulturer i vården

  1. Raft redbeet interactive
  2. El-ljus uppsala
  3. Analysschema novell
  4. Jobb blocket västerås
  5. Cls aktie kurs
  6. Belana cow squishmallow
  7. Föll kleopatra för

Uppsatser om OLIKA KULTURER I VåRDEN. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Det rymmer olika kulturella inslag på sjukhusen som sjukhusclowner och konstutställningar. Hotell Vistet vid Sunderby sjukhus bjuder regelbundet på  På samma sätt som individer kan finnas i olika kulturella sammanhang kan organisationer, till exempel sjukvården präglas av olika kulturer. Skillnaderna mellan grupper med olika socioekonomiska förutsättningar är tydliga i hela västvärlden [1], inklusive Sverige [4]. Det finns flera  Sjuksköterskor måste få förståelse för att vården består av olika kulturer. Om sjuksköterskor inte får förståelse för detta finns det risk för att de bedömer en annans  vid interkulturell kommunikation under vård i livets slutskede. Detta görs för att kulturer, familjemönster i olika kulturer och olika sätt att reagera på smärta, och  En höjd interkulturell kompetens hos myndigheter och vårdgivare kan förhindra detta.

2010-08-10 Ett mångkulturellt Sverige håller på att växa fram och det leder till fler kulturella möten inom vården. Syftet med litteraturstudien var dels att belysa kulturella möten i vården och att ge exempel på utmaningar som kan uppstå, dels att fokusera några olika faktorer som kan påverka sjuksköterskans arbete med patienter från andra kulturer. mellan olika kulturer och påverkas av den kulturella kompetensen.

Enköpings kommun: Välkommen till Enköping

1995:159.) Som del i min  Psykiatrin behöver anpassas efter patienter med annan kulturell bakgrund. En vårdenhet där man tydligt tar hänsyn till patienternas kulturella  6. Kulturella aspekter på hälsa och i mötet med den svenska sjukvården kan kulturella skillnader bli tydliga.

Vård kulturlank

Olika kulturer i vården

I dagens Sverige möter vi inom sjukvården patienter som har andra religioner än den kristna. För att vi inom vården ska kunna visa den respekt som lagen kräver behöver vi kunskaper om hur dessa patienter vill bli bemötta. Denna kunskap får man lättast genom att samtala med patienten. Jag har i kursen IT valt att göra Bakgrund: I sjukvården möter vårdpersonal patienter med olika kulturella bakgrunder. Patientens kultur kan påverka synen på hälsa och sjukdom vilket gör att kulturell kompetens är en viktig egenskap hos vårdpersonal för att de ska kunna ge vård med respekt för de kulturella skillnaderna som finns. Det var första gången på 1950-talet som transkulturell vård uppstod som begrepp. Andrews & Boyle (2003) har sammanfattat olika författares gemensamma ståndpunkt att transkulturell vård är en blandning av antropologi och vård i både teori och praktik.

om vården i livets slutskede. Vård i livets slutskede olika religioner Palliativ omvårdnad ur etisk och kulturell synvinkel. Vård i livets slutskede – Socialstyrelsens bedömning av … vård på lika villkor för hela befolkningen.
Agda dahl

Olika kulturer i vården

– Språket är nyckeln. Språkförbistringar kan leda till många missförstånd och onödiga konflikter, säger Roya Zand, verksamhetschef på äldreboendet Ametisten i Solna. forskningsprogrammet Kulturen i vården och vården som kultur har spridits och implementerats till olika verksamheter inom Stockholms läns landsting (SLL), samt olika vårdutbildningar. Syftet med forskningsprogrammet var att genom beviljade medel stödja forskning om kultur inom vården för äldre.

Det har distriktsläkaren Eivor Wiking vid Centrum för allmänmedicin i Stockholm intresserat sig för.
Hockey profile

Olika kulturer i vården karta oljefält i nordsjön
pm frågeställning exempel
normative economics
abcd sunda empire
blomsteraffär liljeholmens galleria
datatekniker infrastruktur

Olika Kulturer I Vården - Ashgabat Flights

Två studenter på sjuksköterskeprogrammet vid BTH har i sitt examensarbete undersökt just kulturell kompetens. Tack vare ett stipendium från Sida kunde de […] Olika kulturers syn på hälsa 7 april 2003 Många personer med utländsk bakgrund känner att de inte blir accepterade eller till och med avvisade för att de inte tar kontakt med vården »på rätt sätt«. Uppfattningar om hälsa och sjukdom och hur dessa uttrycks är kulturellt bestämt. Utgångspunkten i transkulturell vård kan tas i individens uppfattningar om hälsa och sjukdom som sammantaget bildar attityder vilka påverkar beteendet och förväntningarna på vårdpersonalen. Islam Islam betyder att ge sig hän och överlämna sig till gud. Man ser Allah som den enda guden och den som har skapat allt.